Aanmelding Aanmelding gebeurt door middel van een aanmeldingsformulier en incassomachtiging. Deze a.u.b. inscannen en mailen naar de penningmeester/ledenadministrator: info@volleybalgroenester.nl (indien men ook competitie gaat spelen: samen met een digitale pasfoto)
Afmelding/Opzeggen Afmelding gebeurt per kwartaal (uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal) via info@volleybalgroenester.nl
Adreswijziging Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de penningmeester/ledenadministrator via info@volleybalgroenester.nl
Wijzigingsformulier competitiedeelname Aan- of afmelding voor competitie deelname gebeurt door middel van het invullen van een wijzigingsformulier competitiedeelname. Deze a.u.b. inscannen en mailen naar info@volleybalgroenester.nl
Opschortingsformulier Een opschorting van het lidmaatschap gebeurt door middel van het invullen van het opschortingsformulier. Deze a.u.b. inscannen en mailen naar info@volleybalgroenester.nl

Alle formulieren kunnen worden ingescand en verstuurd per e-mail naar info@volleybalgroenester.nl.

Formulieren met betrekking tot de competitie
Als lid bij de Nevobo komt het geregeld voor dat je zelf moet tellen. Je moet dan ook een wedstrijdformulier op een correcte manier invullen. Als je niet weet hoe dat moet, kan dat best een opgave zijn. Hier is het in ieder geval duidelijk uitgelegd.

Contributie en competitiegeld voor seizoen 2020-2021

Seizoen 2020/2021 Contributie per kwartaal Competitiegeld per jaar
Senioren regulier € 45 € 68
Senioren recreanten zonder competitie € 36
Jeugd A (geboren na 30/09/2002) € 28 € 29
Jeugd B (geboren na 30/09/2004) € 28 € 24
Jeugd C (geboren na 30/09/2006) € 28 € 19
CMV (mini’s) (geboren na 30/09/2008) € 28 € 14