De Club

Beleid
Het door het bestuur opgestelde beleidsdocument is in 2011 geheel herzien en is via onderstaande link te bekijken.
Klik hier voor het beleidsdocument.

Corona Protocol
Het corona protocol is via onderstaande link te bekijken.
Klik hier voor het corona protocol

Huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld (in de vorm van een ABC).
Huishoudelijk reglement Groene Ster 2018

Organogram van het bestuur
Het via de onderstaande link te bekijken organogram is een schematische weergave van hoe het huidige bestuur is samengesteld en wie er namens het bestuur verantwoordelijk is voor de verschillende commissies en onderdelen van de vereniging.
Organogram Groene Ster 2019

Functies
Voor de meeste functies binnen de vereniging zijn er functie omschrijvingen opgesteld die via onderstaande links te lezen zijn.