Je kunt je inschrijven door midden van het aanmeldingsformulier en een incassomachtiging. Vul het formulier in en mail deze naar de vereniging: info@volleybalgroenester.nl. Als je ook competitie wilt spelen, stuur dan ook een pasfoto mee.