Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei is op basis van de (negatieve) financiële resultaten van de afgelopen jaren en het vooruitzicht voor het komende jaar een voorstel voor contributieverhoging gedaan. Dit om onze vereniging ook financieel gezond te kunnen houden in de toekomst en onze volleybalsport te kunnen blijven aanbieden aan al onze leden. Dit voorstel is unaniem aangenomen door alle aanwezigen.

De contributieverhoging zal voor alle leden (dus ook jeugdleden) € 1,- per maand bedragen. De contributieverhoging zal ingaan per 1 juli 2014.

Zie de nieuwsbrief van juni 2014.

Rest ons jullie allemaal een hele fijne vakantie toe te wensen en tot op de eerste trainingen na de schoolvakantie!

Contributieverhoging per 1 juli 2014